Mitsubishi Phú Khang

Số 132 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang

Khuyến mãi hot

4x4 AT MIVEC
818.500.000 VNĐ818.500.000 VNĐ
4x2 AT MIVEC
730.500.000 VNĐ730.500.000 VNĐ
4x4 AT MIVEC PREMIUM (2020)
865.000.000 VNĐ865.000.000 VNĐ
4X2 AT MIVEC PREMIUM (2020)
740.000.000 VNĐ740.000.000 VNĐ
4X4 MT MIVEC (2020)
675.000.000 VNĐ675.000.000 VNĐ
4X2 AT MIVEC (2020)
630.000.000 VNĐ630.000.000 VNĐ
MIRAGE CVT
450.500.000 VNĐ450.500.000 VNĐ
D 4×2 MT
888.000.000 VNĐ980.500.000 VNĐ
D 4X2 AT
1.062.500.000 VNĐ1.062.500.000 VNĐ
G 4X2 AT
1.092.500.000 VNĐ1.092.500.000 VNĐ
G 4X2 AT PRE
1.000.000.000 VNĐ1.160.000.000 VNĐ
G 4X4 AT
1.182.500.000 VNĐ1.182.500.000 VNĐ
G 4X4 AT PRE
1.250.000.000 VNĐ1.250.000.000 VNĐ

 

Call: 0948.960.069